Co je to ikona

Ikona je umělecké dílo, které předává umění: její poselství však zdaleka není jen estetického řádu. Je řádu teologického. Ikona zjevuje Boží milost výtvarnými prostředky. Proto ikona promlouvá k lidem naší doby, jako promlouvala k lidem minulosti.

Teologie ikony

Neviděli jste žádnou podobu /Dt 4,15/: jak moudrý je zákonodárce! Jak učinit obraz Neviditelného? Jak zobrazit rysy toho, jemuž není nikdo jiný podobný? Jak zachytit toho, který nemá množství, velikost ani hranice? Jakou formu připsat tomu, kdo žádnou nemá? Co se tak dělá z tajemství? Pokud jsi pochopil, že netělesný se stal člověkem pro tebe, pak je zřejmé, že můžeš vytvořit jeho lidský obraz. Poněvadž se Neviditelný stal vzetím těla viditelným, můžeš vytvořit obraz toho, který byl viděn. Poněvadž ten, který nemá ani formu, ani kvantitu, ani kvalitu, který skvělostí své přirozenosti přesahuje veškerou velikost, ten jenž, ač přirozenosti božské, vzal na sebe přirozenost služebníka, se omezil na kvantitu a kvalitu a oděl se lidskými rysy, ryj tedy do dřeva a předkládej nazírání lidí toho, který se chtěl stát viditelným. 

Svatý Jan Damašský Řeč o posvátných obrazech, 1

Něco málo o mně

Pokud čtete tyto řádky, patrně poznáte alespoň malé střípky mé osobnosti. Jmenuji se Ludmila, jsem zdravotní sestřička, a tak nějak od dětství jsem vždycky věděla, že moje srdce patří umění. Během dospělosti jsem se intenzivně věnovala olejomalbě a absolvovala jsem mnoho výukových setkání u uznávané malířky sakrálního umění, Veroniky Planerové. Tato žena je pro mne velkým vzorem a darem, který mě utvrdil v tom, že mé kroky jdou tím správným směrem. Moje malba se tak stala převážně sakrální a po mnoha letech klasické figurální olejomalby jsem začala pociťovat, že mě čím dál tím více přitahuje ikonopisectví. Učila jsem se pod vedením pravoslavné lektorky ikonopisectví, kde jsem nasbírala nespočet cenných rad a začala jsem se zaměřovat na své vlastní působení. V Brně jsem vedla několik kurzů ikonopisectví pod záštitou kostela u Minoritů a tyto kurzy mi daly poznat mnoho úžasných a talentovaných lidí. Vždycky pro mě byla radost sledovat jejich pokroky a to, že tuto radost můžeme sdílet společně. Mimo jiné se věnuji keramice a skleněné mozaice, což mě neskonale baví a naplňuje vnitřním klidem.

Pokud se chcete se mnou spojit, zajímají vás kurzy, chcete koupit ikonu, nebo mě chcete jen tak pozdravit, tak mě to potěší. Vaše lektorka Ludmila